Arbetsgrupper

Vi har valt att dela upp Alpaca & Friends i fyra olika arbets -och intressegrupper,
för att på ett effektivt sätt göra det möjligt för medlemmarna att kunna fördjupa sig mer och vara delaktiga .
Arbetsgrupperna är Hälsa, Skötsel, Ull och Hantering.

HÄLSA

Ett aktivt smittskyddsarbete är
grunden för friska Alpackor.
Hälsogruppen har som en av sina uppgifter att verka för att få
en bra samverkan med olika instanser för ett bra och
förebyggande smittskydd.

Gruppansvarig:
Anne-Line Scheele
tel 076-768 17 20

SKÖTSEL

Att sköta en Alpacka och ge den rätt förutsättningar för att må bra , är A och O för all slags djurhållning.
Skötselgruppen har som
exmpel till uppgift att arbeta med stallmiljö och utfodring.

Gruppansvarig:
Lisa Johansson
tel 070-537 11 47

ULL

Gåvan från gudarna, Alpackans fleece eller i Sverige benämd som ull, är en helt fantastiskt fiber att vidareförädla. Ullgruppen har till uppgift att anordna Fleece-shows och andra ullrelaterade aktiviteter av olika slag.

Gruppansvarig:
Sara Gjerdet
tel 070-395 80 70

HANTERING

Det finns många sätt att hantera Alpackan på med respekt för dess starka flyktinstinkt och vilja att leva tillsammans i en flock.
Hanteringsgruppen, har som ett exempel uppgift att dela med sig av de kunskaper som finns inom området för respektfull hantering samt anordna kurser och föreläsningar.

Gruppansvarig:
Erik Domstad
tel 073 034 51 10