Kontakt

allmän information – frågor till Alpaca & Friends:
info@alpacaandfriends.se

frågor till styrelsen:
styrelsen@alpacaandfriends.se
ordförande Anne-Line Scheele 076-768 17 20
sekreterare Katarina Romney Domstad 070-322 10 42

medlemsfrågor:
medlem@alpacaandfriends.se

Föreningens adress:
Alpaca & Friends
Skåne Tranås 2314
273 92 SKÅNES -TRANÅS

ORGNR:
802488-5223