Länkar

Gård- och Djurhälsan – Hälsovården för kameldjur startades för att kunna bistå djurägare och praktiserande veterinärer och ge samlad veterinärmedicinsk rådgivning i hälso-, skötsel- och smittskyddsfrågor.

SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Vidilab – parasitkontroll för ditt djur